วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Kamen rider Fourze 1-48

ตอนที่ 1-1   http://www.youtube.com/watch?v=wtSt91fouuA
ตอนที่ 1-2   http://www.youtube.com/watch?v=phMUBkAaOTI

ตอนที่ 2-1   http://www.youtube.com/watch?v=hHAQKjhL9Ws
ตอนที่ 2-2   http://www.youtube.com/watch?v=uPbYlI1FGNo

ตอนที่ 3-1   http://www.youtube.com/watch?v=juFrqO4cf6g
ตอนที่ 3-2   http://www.youtube.com/watch?v=N6NKdtzrwoI

ตอนที่ 4-1   http://www.youtube.com/watch?v=wAZEJOnC7XQ
ตอนที่ 4-2   http://www.youtube.com/watch?v=2LJGGW8d5X0

ตอนที่ 5-1   http://www.youtube.com/watch?v=KjoeEbwrh9g
ตอนที่ 5-2   http://www.youtube.com/watch?v=X9u92PVWvhs

ตอนที่ 6-1   http://www.youtube.com/watch?v=M1TgHhwv6Z8
ตอนที่ 6-2   http://www.youtube.com/watch?v=HynxPv6RDic

ตอนที่ 7-1   http://www.youtube.com/watch?v=piqPW9bUez8   
ตอนที่ 7-2   http://www.youtube.com/watch?v=xY-VSDAQsPI

ตอนที่ 8-1   http://www.youtube.com/watch?v=LXlS034iDBA
ตอนที่ 8-2   http://www.youtube.com/watch?v=5llNK3rOm1g

ตอนที่ 9-1   http://www.youtube.com/watch?v=JjCh0N7ff0E
ตอนที่ 9-2   http://www.youtube.com/watch?v=yD1o9IEZhUk

ตอนที่ 10-1   http://www.youtube.com/watch?v=NoEiwAAP2RI
ตอนที่ 10-2   http://www.youtube.com/watch?v=O57x-v1mbWA   

ตอนที่ 11-1   http://www.youtube.com/watch?v=4gCNzGo8IB4
ตอนที่ 11-2   http://www.youtube.com/watch?v=kkiAdymz7F0

ตอนที่ 12-1   http://www.youtube.com/watch?v=qFoYxkI5ZIU
ตอนที่ 12-2   http://www.youtube.com/watch?v=1ehsOsFAnZ4

ตอนที่ 13-1   http://www.youtube.com/watch?v=gDzdSfBCyi0
ตอนที่ 13-2   http://www.youtube.com/watch?v=P1FvSYSHYio

ตอนที่ 14-1   http://www.youtube.com/watch?v=xPciqy56hPg
ตอนที่ 14-2   http://www.youtube.com/watch?v=mB0rvHPANb4

ตอนที่ 15-1   http://www.youtube.com/watch?v=hMf4XgU-vvc
ตอนที่ 15-2   http://www.youtube.com/watch?v=gGkAriRN6Oc

ตอนที่ 16-1   http://www.youtube.com/watch?v=7L30VZ4WYl0
ตอนที่ 16-2   http://www.youtube.com/watch?v=o-abgNAQ8Ec

ตอนที่ 17      http://www.youtube.com/watch?v=WywSiJagvKg

ตอนที่ 18      http://www.youtube.com/watch?v=CBL-opQNDeM

ตอนที่ 19      http://www.youtube.com/watch?v=f4-hpgPXyV4

ตอนที่ 20      http://www.youtube.com/watch?v=Mtl-fynUdhE

ตอนที่ 21      http://www.youtube.com/watch?v=jcJRw1lwbU0

ตอนที่ 22      http://www.youtube.com/watch?v=yyouus6Ep6Y

ตอนที่ 23      http://www.youtube.com/watch?v=L-uHmSUSJNo

ตอนที่ 24      http://www.youtube.com/watch?v=4zVguU9px4U

ตอนที่ 25      http://www.youtube.com/watch?v=gZqfcR5n06I

ตอนที่ 26      http://www.youtube.com/watch?v=Z1mvLomO164

ตอนที่ 27      http://www.youtube.com/watch?v=o8OMzGe5TRI

ตอนที่ 28      http://www.youtube.com/watch?v=e-P5BoVMhXk

ตอนที่ 29      http://www.youtube.com/watch?v=tayJhQuz2lM

ตอนที่ 30      http://www.youtube.com/watch?v=tayJhQuz2lM

ตอนที่ 31      http://www.youtube.com/watch?v=H7m3_-kP-c4

ตอนที่ 32      http://www.youtube.com/watch?v=BPj0V79X3Sc

ตอนที่ 33      http://www.youtube.com/watch?v=hTcjvP6YypU&feature=player_embedded

ตอนที่ 34      http://www.youtube.com/watch?v=r2GnVpz_KrQ

ตอนที่ 35      http://www.youtube.com/watch?v=cqmSwFbkI54

ตอนที่ 36      http://www.youtube.com/watch?v=ziYXxaTu-S8

ตอนที่ 37      http://www.youtube.com/watch?v=rgbpbtEEGsA

ตอนที่ 38      http://www.youtube.com/watch?v=uWEJxcyfz1A

ตอนที่ 39      http://www.youtube.com/watch?v=vZz2SjRW5ew

ตอนที่ 40      http://www.youtube.com/watch?v=NXBjlBij1ts

ตอนที่ 41      http://www.youtube.com/watch?v=kK2kXpfYpNk

ตอนที่ 42      http://www.youtube.com/watch?v=8qNP6z0VoyY

ตอนที่ 43      http://www.youtube.com/watch?v=eQ7bztquX_I

ตอนที่ 44      http://www.youtube.com/watch?v=b9MjPM2ygkk

ตอนที่ 45      http://www.youtube.com/watch?v=pMDy-cVXcro

ตอนที่ 46      http://www.youtube.com/watch?v=9Pm7C867tOc

ตอนที่ 47      http://www.youtube.com/watch?v=fVSoAh1Q0LM

ตอนที่ 48 จบ      http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7Flwidk_nr8
เครดิต คุณ  Poraemon และ คุณ okrock 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น